Ứng dụng các tính chất của hàm số vào bài toán giải phương trình và bất phương trình.

Ứng dụng các tính chất của hàm số vào bài toán giải phương trình, bất phương trình

Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm sự lựa chọn công cụ trong việc giải tìm nghiệm của phương trình, bất phương trình, hệ phương trình … Tôi xin trình bày một số ví dụ về bài toán giải phương trình, bất phương trình… bằng cách sử dụng các tính chất của hàm số.

Bài toán 1: Giải phương trình: 3^x+4^x=5^x

Tiếp tục đọc

Advertisements