Cấu trúc đề thi 10

CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2008 – 2009

MÔN TOÁN LỚP 10

 

Câu 1: (2 điểm)

      Khảo sát tính biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai (Parabol)

Câu 2: (2,5 điểm)

a)      Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

b)      Giải phương trình chứa dấu căn (bậc hai).

Câu 3: (2,5 điểm)

a)      Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.

b)      Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 4: (1,5 điểm)

      Tìm tọa độ đỉnh thứ tư để một tứ giác là hình bình hành.

Câu 5: (1,5 điểm)

      Cho trước sinα  hoặc cosα . Tính các giá trị lượng giác còn lại

Advertisements