Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Dạng 1: Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (\alpha) ta chứng minh đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (\alpha).

Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCDSA=SB=SC và đáy ABC là tam giác có trọng tâm G. Chứng minh SG \bot mp(ABC)

Hướng dẫn giải:

Tiếp tục đọc

Advertisements

Một số dạng toán tính đạo hàm

 Dạng 1: nh đạo hàm của hàm số tại một điểm

Cho hàm số :

f(x)=\left\{\begin{array}{l} f_1(x)khix<x_0 \\ f_2(x)khix\ge x_0 \end{array}\right.

Tính đạo hàm hoặc xác định giá trị của tham số để hàm số có đạo hàm tại điểm x_0, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x_0

Bước 2:  Tính (Đạo hàm bên trái):

f'(x_0^-)=\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^-}\frac{f(x) - f(x_0 )}{x-x_0}

Bước 3:  Tính (Đạo hàm bên phải):

 f'(x_0^+)=\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}

Bước 4:  Đánh giá  hoặc giải f'(x_0^-)=f'(x_0^+), từ đó đưa ra kết luận.

Ví dụ: Cho hàm số : f(x)=\left\{\begin{array}{l} (x+2)^2khi x \le 0 \\ x^2+4 khi x>0 \end{array}\right.
                           Tính đạo hàm của hàm số tại x_0=0

Lời giải:

Tiếp tục đọc

Cấu trúc đề kiểm tra 45phút(K11-chuẩn)

Môn giải tích Chương IV

Câu1:

a) Tính giới hạn của dăy số

b) dùng kết quả chứng minh không có giới hạn.

Câu 2: Tính giới hạn tại một điểm ( bên trái , bên phải, tại vô cực)

Câu 3: Xét tính liên tục của hàm số.

Câu 4:

Tiếp tục đọc

Cấu trúc đề thi 11

CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2008 – 2009

MÔN TOÁN LỚP 11

Câu 1: (1,5 điểm)

     a/. Tìm tập xác định của một hàm số lượng giác .

     b/. Tìm GTLN,GTNN của một hàm số lượng giác .

Câu 2: (2 điểm)

    Giải các phương trình lượng giác .

Câu 3: (1điểm)

     Tìm số hạng trong khai triển nhị thức niu-tơn.

Câu 4: (1 điểm)

     Xác định không gian mẩu, biến cố, tính xác suất.

Câu 5: (1,5 điểm)

     Phương pháp chứng minh quy nạp toán học. Dãy số, tìm các đại lượng của CSC,CSN

Câu 6: (1,5 điểm)

     Xác định ảnh của một điểm, đường thẳng, đường tròn qua một phép dời hình.

Câu 7: (1,5 điểm)

     Xác định giao điểm của đt với đt, đt với mp, giao tuyến của 2mp, thiết diện.